” Prečo práve mi ? „

Analógové kamery

Analógove kamery od 400 - 960 riadkové, HD, FullHD. Pripojenie je ralizované prostredníctvom koaxialného vedenia alebo prostredníctvom štrukturovanej kabeláži UTP a nasledne prevodníkmi. Napájanie je z časti napáajacimi zdrojmi ukončené pri DVR " recorder " zariadeni.

Sieťové kamery

Sieťvé kamery od HD až FullHD 2K. Pripojenie je ralizované po štrukturovanej kabeláži bez nutnosti prevodníkov. Možnosť pripojenia aj do existujúcej siete dannej lokality podľa plánov sieťového rozvodu. Napájanie v tomto prípade je pri najbližšom pripojnom mieste. V prípade POE napájania nutnosť vytvoriť vlastnú novú sieť, nakoľko je v štrukturovanej sieti naviac aj napájacia časť kamery.

DVR | NVR

Nahrávacie zariadenie s vlastným záznamníkom na pevný disk ( nikdy nie je súčasťou DVR,NVR ). Samostatne DVR sú štandartne na 4 kamery a potom ich nasobkom, teda 8, 16 až 48 kamier a to ako analógove tak aj sieťové. Samostatne DVR su rožlíšené na DVR pre analógove kamery a NVR pre sieťové kamery. Niektoré DVR majú možnosť pripojiť až 3 sieťové kamery. Výstup na monitore je možné sledovať na monitore samostatne, alebo aj vzdialene cez extender. ( ale aj cez pevnú IP adresu. )

Zabezpečenie

Zabezpečenie cez ústredňu GSM, čipové karty, SMS, atď ...

Elektroinštalácie

Všetky rozvody sú riešené podľa existujúcich projektov v dannom objektov. Zaoberáme sa aj inštaláciou trafostaníc, rozvody pre investičnú bytovú výstavbu, hromozvody, preložky NN vedení, nové prípojky pre objekty bytové ako aj nebytové.

Revízne správy pre rodinné domy, výrobne haly, hromozvody a iné ...