” Stojíme na pevnom základe „

Spolupracujeme s poprednými výrobcami :

- SAMSUNG,
- TVT,
- PARADOX,
- SHANY,
- SONY,
- OPTEX.

Spolupracujeme s :

- www.gemtech.sk
- www.pocitacovyobchod.sk
- a iné